Hledáte tipy na výlety a dovolenou v České republice? Ve spolupráci s portálem Megaubytko.cz najdete množství tipů na výlety a na levné ubytování pro Vaši dovolenou. Doporučujeme turisticky oblíbené regiony Vysočina a Jeseníky. Ubytování si rychle a snadno zarezervujete na stránkách ubytování Jeseníky a ubytování Vysočina. Naplánujte si dovolenou s lehkostí ještě dnes.
Přihlášení    Registrace
Tisk stránky Poslat přátelům Nápověda    Pranostika na tento den: Suchý půst - úrodný rok.

Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr

3.3.2011

Tulcův dvůr jako ekologický celek

Toulcův dvůr, o němž je první zmínka z roku 1363, je součástí původní zástavby osady Hostivař na území Městské památkové zóny Stará Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních památek. Posledním nájemcem byl František Toulec, po němž je statek pojmenován. V 60. letech byl převeden pod Státní statek Praha a v roce 1993 byl statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. Hlavní město Praha tak zajišťuje rekonstrukce budov a podporuje činnost zájmového sdružení. Jde o projekt, který slouží pro praktickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti.Svénávštěvníky, kterých je ročně přes 40.000, vede Toulcův dvůr k osvojení zásad trvale udržitelného života.

Bohatou historii Toulcova dvora lze vypozorovat také ze zachovalých staveb, jakob je například gotický špýchar, barokní stáje či hospodářský dvůr, kde se chovají huculské koně, ovce, kozy a další hospodářská zvířata. Na 8 hektarech plochy se zachovalo několik zajímavých ekosystémů. Především přírodní rezervace, kterou tvoří přirozené meandry potoka Botiče s jedinečnou pobřežní vegetací, dále lužní les, mokřad, skalní výchoz, javorový les či květnatá louka. Areál je bohatý také na zelené plochy obhospodařované člověkem. Toulcův dvůr tvoří ekologický celek, jehož posláním je ekologická výchova dětí i dospělých a samostatná funkce „živého organismu“ - hospodářství na ekologických základech.  

Jak to chodí na Toulcově dvoře

Do výchovy a rozvoje na Toulcově dvoře se společně zapojují organizace Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič či Mateřská škola Semínko. Tyto jmenované organizace se snaží pomoci v rozvoji člověka a jeho aktivního vztahu k přírodě. Jejich největší cílovou skupinou jsou rodiny, děti a mládež. S nimi Toulcův dvůr pracuje od útlého věku. Ti nejmenší chodí s rodiči do mateřského centra, starší do školky a v dalších letech na ně čeká řada zájmových kroužků. Několik tisíc ročně jich přijde také na Ekologické výukové programy pro školy. Tyto programy si v Toulcově dvoře kladou za cíl doplnit školní osnovy o praktickou ekologickou výchovu, která probíhá v podmínkách většině školských zařízení těžko dostupných. Aktivity jsou připravovány tak, aby se děti učily prožitkem, samy hledaly příčiny a řešení ekologických problémů a získávaly odvahu k jednání ve prospěch přírody.

Programy využívají prvků problémového a projektového vyučování, citové, estetické, pracovní i dramatické výchovy. Rozvíjejí smyslové vnímání a fantazii. Učí děti vnímat v souvislostech, podněcují u nich aktivitu a tvořivost.Pro řadu Pražanů představuje hostivařský areál také odpočinkovou a relaxační zónu, kam mohou vyrazit s dětmi. Kromě vycházky na ně čeká řada zvířat z místní farmy. Jedná se tak o jedinečnou a ucelenou expozici původních českých plemen domácích hospodářských zvířat.

Mateřská školka Semínko sídlí v klidné části areálu Toulcova dvora s vlastní zahradou. Koncepce školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a ze Školního vzdělávacího programu, jehož cílem je uspokojovat fyziologické a psychické potřeby dětí, zajišťovat jejich zdravý a harmonický vývoj a položit základy pro návyky takového způsobu života, který bude prevencí proti sociálně patologickým jevům a bude korespondovat s principy udržitelného rozvoje. Třídní program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání.

Děti pravidelně navštěvují farmuToulcova dvora, pozorují domácí zvířata, vývoj jejich mláďat, poznávají léčivé byliny a rostliny a průběžně o ně pečují. Zajímavostí je také strava. Je připravována převážně z produktů zdravé výživy a biopotravin, je biologicky vyvážená a pomáhá dětem přivykat zdravému životnímu stylu. V současné době se rozvíjí projekt lesní školky s dětským klubem Lesníček, který by měl posílit adaptaci dětí v přírodě a zvýšit jejich přirozenou obranyschopnost.  

Renata Hladná – PR, tisková mluvčí
web organizace, kde najdete informace a kontakty: WWW.TOULCUVDVUR.CZ© Copyright 2008-2011 - KudyKam.com Mapa stránek, Admin: Michal Bůžek, Email: admin@kudykam.com
Publikování nebo šíření jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.
Tipy na výlet a webové kamery | Tipy na cesty | Sraz cyklistů